Հայտարարություններ

Թափուր հաստիքներ

Տեղեկանք՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ

14/06/2013
Տեղեկանք՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ-ն մասնագետների կարիք ունի

25/04/2013
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչությունը թափուր հաստիքների մրցույթ է հայտարարում

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգումը անց է կացվելու 2013 թվականի ապրիլի 20-ին

28/03/2013
Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգումներին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2013 թվականի ապրիլի 10-ը մինչև ժամը 17:00-ը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչությանը մասնագետներ են անհրաժեշտ

11/03/2013
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Թափուր պաշտոնների մրցույթ

18/01/2013
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչությունը հայտարարում է մրցույթ` քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական հատուկ ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման մասնակից Գարիկ Պողոսյանի բողոքը բավարարվել է

02/07/2013
Հանձնաժողովը, աշխատանքի կրկնակի ուսումնասիրությունից հետո Պողոսյանի ներկայացրած դիմումի համաձայն բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելը համարել է հարգելի, բավարարել է բողոքը, բարձրացրել մասնակցի գնահատականը և տրամադրել տեղեկանք:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման արդյունքների բողոքարկումներից բավարարվել է միայն մեկը

13/06/2013
Բողոքը մերժված մասնակիցներին կտրամադրվի պատճառաբանված որոշում: Դրանք կուղարկվեն դիմորդների տրամադրած փոստային հասցեներով՝ պատվիրված նամակի միջոցով, կամ, ցանկության դեպքում, դիմորդները կարող են որոշումները ստանալ անձամբ՝ անձը հաստատող փաստաթղթով, կամ ներկայացուցչի միջոցով՝ լիազորագրի ներկայացմամբ, ՀՀ արդարադատության նախարարությունից:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Մեկնարկում են սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգման աշխատանքները

14/05/2013
Նշյալ դիմորդները մինչև 2013 թվականի մայիսի 22-ը ժամը 17:00-ը կարող են ներկայացնել սույն հայտարարությամբ նախատեսված փաստաթղթերը, որոնց ուսումնասիրության արդյունքում կարող են ստանալ որակավորման վկայական:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Մրցույթի արդյունքներ

Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման վկայական է ստացել 7 դիմորդ

23/05/2013
Նիստի արդյունքում որոշվել է բոլոր դիմորդներին տրամադրել վկայականներ` հիմք ընդունելով նրանց ներկայացրած փաստաթղթերի ամբողջականությունը և համապատասխանությունն օրենքի պահանջներին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ամփոփվել են նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման արդյունքները

20/05/2013
Հանձնաժողովը որոշել է 17 և ավելի միավոր ստացած աշխատանքերի դիմորդներին տրամադրել տեղեկանք, իսկ մնացած դիմորդներին մերժել ՝ հնարավորություն ընձեռելով դիմորդին ծանոթանալ ստուգված աշխատանքին և գնահատականին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ