Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների Գործողությունների ծրագրի առաջին կիսամյակում նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ հանրային քննարկման

04/12/2017
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի՝ «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների Գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի 13-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը սիրով հրավիրում է բոլոր պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին մասնակցելու Գործողությունների ծրագրի առաջին կիսամյակում նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ հանրային քննարկմանը: Հանրային քննարկումը տեղի կունենա 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, ժամը 9:30-ից 13:00-ն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Արարատ սրահում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը (այսուհետ` Քրեակատարողական վարչություն) հայտարարում է մրցույթ` Քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

03/08/2017
ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը (այսուհետ` Քրեակատարողական վարչություն) հայտարարում է մրցույթ` Քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրապարակվում է նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման բոլոր փուլերը հաղթահարած անձանց անունները

20/04/2017
Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 789-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 52-րդ կետի պահանջները ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հրապարակում է որակավորման ստուգման բոլոր փուլերը հաղթահարած անձանց անունները:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

30/01/2017
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այսուհետ` Հիմնադրամ), որի հիմնական նպատակներից է առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով հասարակական կազմակերպությունների (ներառյալ՝ գործարար ոլորտի հասարակական կազմակերպություններ) ներգրավման վերաբերյալ

27/01/2017
Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով հասարակական կազմակերպությունների հայտերը կարող են ներկայացվել ՀՀ, քաղաք Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Վ.Սարգսյան 3/8 հասցեով կամ ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային հասցեին՝ info@moj.am:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Թափուր հաստիքներ

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին հայտարարություն

30/10/2017
Հարկ է նշել, որ Հիմնադրամի կայացման և երկարաժամկետ կայունության հեռանկարով գործունեության ապահովման նպատակով ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (այսուհետ` ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացվում է «Օժանդակություն «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն»-ի ստեղծմանը» ծրագիրը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հանրային քննարկումների ապահովման պատասխանատու փորձագետի մրցույթ

11/09/2017
Հանրային քննարկումների ապահովման պատասխանատու փորձագետը աջակցելու է Հիմնադրամին իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկումների կազմակերպման և իրականացման հարցում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին

11/09/2017
Որակավորման ստուգումը կանցկացվի 2017 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 10.00-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում՝ հիմք ընդունելով նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հանձնաժողովի 2017 թվականի օգոստոսի 8-ի նիստում ընդունված որոշումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

28/08/2017
Փաստաթղթերի պատճենները կարող են ներկայացվել նաև ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8 հասցեով առձեռն կամ փոստային առաքմամբ՝ ուղեկցական նամակի վերնագիր նշելով «Դիմում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի մասնավոր իրավունքի ոլորտի փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող հարցազրույցին մասնակցելու համար»:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի ընտրության նպատակով հարցազրույց անցկացնելու մասին

15/08/2017
Հարկ է նշել, որ Հիմնադրամի կայացման և երկարաժամկետ կայունության հեռանկարով գործունեության ապահովման նպատակով ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (այսուհետ` ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացվում է «Օժանդակություն «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն»-ի ստեղծմանը» ծրագիրը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ

19/06/2017
Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով հասարակական կազմակերպությունների (ներառյալ՝ գործարար ոլորտի հասարակական կազմակերպություններ) ներգրավման վերաբերյալ

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի միջազգային կարճաժամկետ փորձագետի ընտրության նպատակով հարցազրույց անցկացնելու մասին

25/04/2017
Հարկ է նշել, որ Հիմնադրամի կայացման և երկարաժամկետ կայունության հեռանկարով գործունեության ապահովման նպատակով ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (այսուհետ` ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացվում է «Օժանդակություն «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն»-ի ստեղծմանը» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր):

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Թափուր պաշտոն՝ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամում

21/03/2017
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 3-ը ներառյալ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

13/03/2017
Հարկ է նշել, որ Հիմնադրամի կայացման և երկարաժամկետ կայունության հեռանկարով գործունեության ապահովման նպատակով ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (այսուհետ` ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացվում է «Օժանդակություն «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն»-ի ստեղծմանը» ծրագիրը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին

06/03/2017
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 789-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետ

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ պրոբացիայի պետական ծառայության կամավորներին ներկայացվող չափանիշների վերաբերյալ

24/02/2017
Պրոբացիայի մասին ՀՀ օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն կամավորները պրոբացիայի ծառայության առջև դրված խնդիրների լուծման նպատակով անվճար հիմունքներով մասնակցում են վերջինիս գործառույթների իրականացմանը՝ որպես օժանդակողներ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Մրցույթի արդյունքներ

ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

16/10/2017
Միջոցառմանը կմասնակցեն ՀՀ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, ԵՄ արտակարգ և լիազոր դեսպան պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, այլք: Կից՝ միջոցառման օրակարգը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հանրային քննարկման հրավեր

05/10/2017
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ժամը 16:00-ին հրավիրում է բոլորին Մատենադարանի նոր մասնաշենքի գիտաժողովների դահլիճ (Մաշտոցի պող. 53, Մատենադարանի նոր մասնաշենքի երրորդ հարկ) մասնակցելու «Ընտանեկան բռնության դեմ պայքար. իրականացված աշխատանքներ և հետագա քայլեր» թեմայով հանրային քննարկմանը: Նախագծին նախապես ծանոթանալու համար խնդրում ենք այցելել հետևյալ հասցե` https://www.e-draft.am/projects/427 :

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ասուլիսի հրավեր

26/09/2017
Այն լրագրողները, ովքեր հավատարմագրված չեն Կառավարությունում պետք է մինչև սեպտեմբերի 27-ը, ժամը 18:00-ն հաստատեն իրենց մասնակցությունը՝ զանգահարելով 010594072 կամ 098546420 հեռախոսահամարներով և ասուլիսին ներկայանան անձնագրով:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

19/09/2017
Խնդրում ենք մասնակցությունը հաստատել գրավոր այսօր մինչև ժամը 16:00-ն՝ մասնակցի/մասնակիցների անուն-ազգանունն ուղարկելով info@moj.am հասցեին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

07/09/2017
Սեպտեմբերի 8-ին՝ ժամը 10:45-ին, Օպերա Սուիթ հյուրանոցի «Մոցարտ» սրահում կհայտարարվի երեխայի ծննդի միանվագ դրամական նպաստ ստանալու հեշտացված գործընթացի մասին,

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների

24/05/2017
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ կլոր-սեղան քննարկմանը, որը տեղի կունենա 2017 թվականի մայիսի 25-ին, ժամը 09:30-ին Երևանի Մարիոթ հյուրանոցի «Արարատ» դահլիճում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների

19/05/2017
ՀՀ արդարադատության նախարարության Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը, Եվրոպական Հանձնաժողովի հետ համագործակցությամբ, կազմակերպում է «Անձնական տվյալների պաշտպանությունը և տեսահսկումը» թեմայով երկօրյա աշխատաժողով, որը տեղի կունենա Կոնգրես հյուրանոցում, մայիսի 22-23-ին՝ժամը 09:30-ին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավիրում ենք լուսաբանման:

02/05/2017
ԹԵՄԱ.- ՀՀ կառավարության վեցամսյա ծրագրի կատարողականի ամփոփում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Լուսաբանման հրավեր

10/04/2017
ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը ապրիլի 11-ին, ժամը 12:00-ին «Անելիք Բանկ»-ի մասնաճյուղում (Տիգրան Մեծի 4) կմասնակցի պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակի գործարկմանը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն ԶԼՄ ներկայացուցիչների

13/02/2017
ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ փետրվարի 14-ին, ժամը 12:30-ին, Զվարթնոց օդանավակայանի «Հայփոստ»-ի բաժանմունքում, կգործարկվի պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Մրցույթներ

Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի նմուշը և հարցաշարը

16/03/2017
Հանձնաժողովը ուսումնասիրել է նոտարների որակավորման քննությունների դիմողների գործերը, քննարկել նոտարական քննությունների թեստավորման փուլի իրականացման հետ կապված մի շարք հարցեր:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ