Հայտարարություններ

Թափուր հաստիքներ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

23/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այսուհետ` Հիմնադրամ), որի հիմնական նպատակներից է առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-06) ընտրության հարցազրույց անցկացնելու մասին

22/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-05) ընտրության հարցազրույց անցկացնելու մասին

13/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-04) ընտրության հարցազրույց անցկացնելու մասին

13/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-03) ընտրության հարցազրույց անցկացնելու մասին

13/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այսուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-02) ընտրության հարցազրույց անցկացնելու մասին

13/12/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն «Աջակցություն «Օրենսդրության զարգացման եվ իրավական հետազոտությունների կենտրոն»-ի ստեղծմանը» ծրագրի շրջանակում միջազգային կարճաժամկետ փորձագետի ծառայությունների ձեռքբերման համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

03/11/2016
Ծառայությունները մատուցվելու են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա 2 ամսա ընթացքում: Ակնկալվում է, որ միջազգային փորձագետը ծառայությունների մատուցումը կսկսի ոչ ուշ քան 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Թափուր հաստիքների մրցույթ. հայտարարություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

26/10/2016
Աշխատատեղերի նկարագրերը ներկայացված են հետևյալ հղումներով. 1.Հանրային իրավունքի ոլորտի փորձագետի աշխատատեղի նկարագիր 2.Մասնավոր իրավունքի ոլորտի փորձագետի աշխատատեղի նկարագիր

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Թափուր հաստիքների մրցույթ. հայտարարություն՝ ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի ազգային կարճաժամկետ փորձագետի (կոդ` ՕԿ-ԿՓ-01) ծառայությունների ձեռքբերման համար հարցազրույց անցկացնելու մասին

26/10/2016
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 858-Ն որոշման հիման վրա ստեղծվել է «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամը (այուհետ` Հիմնադրամ), որն, ի թիվս այլնի, պետք է ապահովի առավել կարևորություն ունեցող օրենսդրության մշակումը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի նմուշը

14/10/2016
Հանձնաժողովը հաստատել է որակավորման ստուգման թեստավորման փուլի անցկացման վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում, 9-րդ հարկ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին

24/09/2016
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը` Գյումրի, Վանաձոր, Մարտունի, Կապան և այլ նոտարական տարածքներում առկա թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով սկսում է նոտարների որակավորման ստուգումների անցկացման աշխատանքները:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
«ՀՀ արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝ իրավաբան-իրավական նույնականացնողների թափուր հաստիքները համալրելու համար

24/08/2016
«ՀՀ արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝ իրավաբան-իրավական նույնականացնողների թափուր հաստիքները համալրելու համար

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
«ՀՀ արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝ անգլերեն լեզվով թարգմանիչների թափուր հաստիքները համալրելու համար

24/08/2016
«ՀՀ արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝ անգլերեն լեզվով թարգմանիչների թափուր հաստիքները համալրելու համար

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին

30/06/2016
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի հուլիսի 14-ը մինչև ժամը 18:00-ն:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Մրցույթ՝ «ՀՀ ԱՆ իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

27/04/2016
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ Ինստիտուտ) տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ թարգմանությունների կենտրոն) տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

15/02/2016
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ թարգմանությունների կենտրոն) տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

Հրավեր ՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

20/12/2016
Լուսաբանել ցանկացող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին խնդրում ենք նախապես գրանցվել՝ մինչև դեկտեմբերի 21-ը, ժամը 18:00-ն զանգահարելով 010 59 40 38 կամ 094 73 15 01 հեռախոսահամարներով:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

15/12/2016
Դեկտեմբերի 16-ին, ժամը 11:00-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը կանցկացնի Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգման առաջին փուլը: Այն տեղի կունենա ՀՀ սփյուռքի նախարարության շենքում (հասցե` ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 3/1, 9-րդ հարկ):

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր` ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

09/12/2016
Բացման խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովհաննիսյանը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

07/12/2016
Բացման խոսքով հանդես կգան Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ՀՀ լիազոր ներկայացուցչի տեղակալ Արտակ Ասատրյանը և այլք:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

17/11/2016
Նոյեմբերի 18-ին ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը կմասնակցի կառավարության որոշմամբ սահմանված օպերատորների հետ համատեղ պետական ծառայությունների մատուցման միասնական չորս գրասենյակների գործարկմանը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

08/11/2016
Հարգելի լրագրողներ, նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման գործնական խնդիրների փուլը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 9-ին, ժամը 10:00-ին, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում, 9-րդ հարկի դահլիճում: Խնդրում ենք չուշանալ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն լրատվամիջոցների

04/11/2016
2016 թվականի նոյեմբերի 12-ին՝ ժամը 14:00-ին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հրավիրում ենք ոչ ֆորմալ հանդիպման: Հեռախոս՝ (010) 59 40 72, (098) 54 64 20, (010) 59 40 39

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրավեր

05/09/2016
Միջոցառմանը կմասնակցեն ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ժողովրդավարացման բաժնի ղեկավար Դեյվիդ Գուլլետտը և այլք:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Միջոցառման հրավեր

01/09/2016
Միջոցառմանը կմասնակցեն ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ժողովրդավարացման բաժնի ղեկավար Դեյվիդ Գուլլետտը և այլք:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների

27/05/2016
Համաժողովին կմասնակցի նաև ՀՀ-ում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների

12/05/2016
Քննարկմանը կներկայացվեն անցանկալի հաղորդագրություններից ու զանգերից սպառողների պաշտպանության մեխանիզմներն ու Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության ուղղակի մարքեթինգի օրենսդրական դաշտը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Ի գիտություն՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների

12/05/2016
Մայիսի 13-ին` ժամը 10:00-ին, ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ, «Մարիոթ» հյուրանոցի «Արարատ» սրահում կազմակերպում է քննարկում «Ընտրական վեճերի կարգավորում» թեմայով:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
ԴԱՀԿԾ-ում հարուցված վարույթների մասին հնարավոր կլինի ծանուցվել նաև SMS հաղորդագրության միջոցով

15/12/2016
Այսուհետ, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայությունում, եթե Ձեր վերաբերյալ հարուցվի կատարողական վարույթ, այդ մասին Դուք կկարողանաք ծանուցվել նաև SMS հաղորդագրության միջոցով:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Մեկնարկում են 2016 թվականի համար սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգումների անցկացման աշխատանքները

16/11/2016
Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգման համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և որակավորում ստանալու համար դիմելու օրվան նախորդած վերջին հինգ տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարի վարել են որևէ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության կազմակերպման կամ ղեկավարման հետ կապված պաշտոններ կամ անցել են «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված համապատասխան ստաժավորում` կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հետադարձ կապ ՀՀ արդարադատության նախարարության պատասխանատուների հետ

07/11/2016
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականի համաձայն ներկայացնում ենք ՀՀ արդարադատության նախարարության պատասխանատուներին՝ ըստ ոլորտների, ինչպես նաև նրանց կոնտակտային տվյալները, որոնց միջոցով հանրությունը կարող է կապ հաստատել եւ ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարությանն ուղղված իրենց հարցերն ու առաջարկությունները:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների նոր ծրագրի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացման ժամկետի փոփոխություն

25/07/2016
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների նոր ծրագրի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացման ժամկետի փոփոխություն

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հայտարարություն. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների նոր ծրագրի մշակման վերաբերյալ.

11/07/2016
Կարևորելով քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը այս գործընթացում՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը որդեգրել է գործողությունների այս նոր ծրագրի մշակման գործընթացը հնարավորինս ներառական կազմակերպելու և հարցի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունները քննարկելու գործելաոճը:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Միջոցառման հրավեր ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար

15/04/2016
Ապրիլի 15-ին, ժամը 15:00-ին Էրեբունի պլազա հյուրանոցի «Ուրարտու» սրահում տեղի կունենա «Պրոբացիայի մասին» «Պրոբացիայի պետական ծառայության մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկում:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Մրցույթներ

Մրցույթ՝ ՀՀ ԱՆ 11 քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերի կողմից առաջնային բժշկական օգնության տրամադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով

24/10/2016
Եվրոպայի Խորհրդի կողմից իրականացվող «Ամրապնդել առողջապահությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարվել է մրցույթ ՀՀ արդարադատության նախարարության 11 քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերի կողմից առաջնային բժշկական օգնության տրամադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ ձեռք բերման համար:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի հարցաշար

17/10/2016
Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստավորման փուլի թեստերի հարցաշարը որից համակարգչի միջոցով պատահական ընտրության միջոցով կձևավորվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 789-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն՝ հարյուր հարցից բաղկացած հարցաթերթը: Հարցաշարը՝ այստեղ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի նմուշը

22/07/2016
Նիստի ընթացքում Հանձնաժողովը որոշել է հրապարակել թեստերի նմուշը: Թեստի յուրաքանչյուր հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դիմորդը կստանա մեկ միավոր, սխալ պատասխանի, կամ մեկից ավել պատասխաններ նշելու դեպքում նշված հարցի համար դիմորդը կստանա զրո միավոր: Թեստի նմուշը՝ այստեղ:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ